zaterdag 22 augustus 2020

WAAROM EET EEN HOND POEP?


Jouw hond smult van koeienvlaaien (bevroren onweerstaanbaar), paardenvijgen, kattendrollen of andere ongewenste poeplekkerenijen zoals feces afkomstig van in het wild poepers. Er wordt onderscheid gemaakt in drie vormen van coprofagie (het eten van uitwerpselen): de eigen poep eten (autocoprofagie), het even van poep van soortgenoten (allocoprofagie). Eten van ontlasting van de eigen soort of van zichzelf is abnormaal. Het eten van poep van andere dieren (inter-specifieke coprofagie) is voor een hond normaal natuurlijk gedrag; de voorvaderen van onze honden deden niet anders en vulden hun buik ermee.

Om begrijpelijke redenen vinden hondeneigenaars het onwenselijk en strontvervelend. Naast het onsmakelijke argument kunnen paardenvijgen een voor de hond fatale dosis ontwormmiddel bevatten, hebben kattendrollen een te hoog eiwitgehalte en is een mensengebakje te zout en te kruidig. Bovendien kunnen zo ziekten en spoelwormen worden overgedragen. Lang heeft men gedacht dat coprofagie door een tekort aan bepaalde voedingsstoffen komt. Onderzoek heeft dit vooralsnog niet kunnen staven.

Redenen voor de ‘vlaaienspecialist’:

de pup in de werpkist bootst zijn moeder na, verveelt zich of de hond groeit op in een malafide en/of smerige kennel.

honden die vraatzucht hebben of op dieet staan, eten vaak alles wat ze tegenkomen. Hoopvolle oplossing: verdeel het voer over meerdere malen per dag om hongergevoel tegen te gaan.

Provocatie. Het vermaledijde stront eten gebruiken als een vorm van uitdagen om bijvoorbeeld de aandacht te trekken. De hond ziet het als een spelletje waarin hij superieur is. Elke keer dat jij ‘bah’ of ‘gatver’ zegt, hij niet gehoorzaamt en je te kakken zet, heeft hij gewonnen. Zijn praktisch voordeel is dat zijn bek dicht bij de grond zit. Hij is je altijd voor. Mogelijke oplossing: negeer het gedrag wanneer de hond het als een middel gebruikt om jou op stang te jagen. Belangrijk is dat hij meent dat jij absoluut niet kijkt of reageert. Hij moet het gevoel hebben dat het jou niet opvalt dat hij iets stouts aan het doen is. Alleen zo mist zijn actie het doel en wordt het onleuk. De eerstvolgende keer zal hij nog een hapje nemen om je te testen. De tweede keer zal hij jouw gedrag observeren of jij hem nog interessant vindt. De derde keer zal hij er waarschijnlijk geeneens meer naar omkijken. Probleem opgelost. Mocht hij nog een keer in herhaling willen vallen, leid hem dan net voor het moment suprême af. Bij een gehoorzame hond die ook weleens ondeugend wil doen, helpt het aangeleerde (indringende) commando ‘nee’ of ‘foei’.

Een afdoende remedie om poep eten tegen te gaan, is je hond te muilkorven. Als je een goed passende muilkorf aanschaft en het dragen ervan op een fijne manier aanleert, zal de hond met een muilkorf dragen er minder moeite mee hebben. Je moet wel rekening houden met negatieve reacties van andere wandelaars: of ze vinden het zielig of ze menen dat de hond agressief is.